Dokument

Pripomienky a doporučenia k návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti

Pridané: 13. 11. 2003 15:41

Pripomienky a doporučenia Poradne pre občianske a ľudské práva a Centra pre reprodukčné práva adresované Ministerstvu zdravotníctva SR k návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.