Dokument

Pripomienky k Návrhu Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia v SR (2007)

Pridané: 14. 12. 2007 08:57

Spoločné pripomienky Poradne pre občianske a ľudské práva, OZ Možnosť voľby a OZ Občan a demokracia k Návrhu Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia v SR adresované Ministerstvu zdravotníctva SR.