Dokument

Pripomienky k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR

Pridané: 15. 04. 2013 08:26

Pripomienky adresované Ministerstvu zdravotníctva SR k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín.

Pripomienky podporili aj mimovládne organizácie Centrum pre reprodukčné práva, Občan, demokracia a zodpovednosť, OZ Možnosť voľby a OZ Ženské kruhy.