Dokument

Pripomienky k návrhu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa

Pridané: 18. 07. 2013 08:19

Pripomienky adresované Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR k aktuálnemu návrhu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí.

Pripomienky poukazujú na nesúlad niektorých navrhovaných ustanovení s platnou domácou a medzinárodnou legislatívou na ochranu pred diskrimináciou.