Dokument

Pripomienky k aktualizovaným akčným plánom stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020

Pridané: 10. 12. 2018 22:20

V decembri 2018 sme zaslali pripomienky k aktualizovaným akčným plánom stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2019 - 2020, ktoré predložilo ministerstvo vnútra. Naše pripomienky boli zamerané špecificky na oblasť vzdelávania rómskych detí.