Dokument

Pripomienky, zaslané Európskej komisii v súvislosti s prípravou jej usmernenia pre tvorbu národných stratégií pre inklúziu znevýhodnených Rómov a Rómiek

Pridané: 12. 03. 2020 16:44

V marci 2020 sme Európskej komisii zaslali pripomienky v súvislosti s prípravou jej usmernenia pre tvorbu národných stratégií pre inklúziu znevýhodnených Rómov a Rómiek pre členské štáty EÚ. V našich pripomienkach dávame do popredia vybrané aspekty, ktorým by mala slovenská vláda v tejto oblasti venovať pozornosť 

Pripomienky sú dostupné v angličtine.