Dokument

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade K. H. a Ostatné proti Slovensku

Pridané: 28. 04. 2009 10:34

Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozhodnutí z 28. apríla 2009 vyhovel sťažnosti ôsmich sťažovateliek - rómskych žien, ktorým bolo bránené v prístupe k ich zdravotnej dokumentácii.

Súd okrem priznania odškodnenia jednotlivým ženám stanovil v rozhodnutí aj štandardy platné pre všetky členské štáty Rady Európy.

Rozhodnutie je dostupné v anglickom jazyku.