Dokument

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade V. C. proti Slovensku

Pridané: 08. 11. 2011 10:01

Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozhodnutí z 8. novembra 2011 vyhovel sťažnosti sťažovateľky V. C. Rozhodnutie je prvým z viacerých prípadov násilne sterilizovaných rómskych žien. Súd konštatoval porušenie práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním a práva na ochranu súkromného a rodinného života. Európsky súd odmietol tvrdenie, že sterilizáciu bolo nutné vykonať zo „zdravotných dôvodov“, pretože sterilizácia nie je život zachraňujúci úkon a k jej vykonaniu bol nevyhnutný informovaný súhlas sťažovateľky. Podľa názoru Súdu, postup personálu prešovskej nemocnice nebol v súlade s princípmi rešpektovania ľudskej dôstojnosti, keďže jej nebolo umožnené prijať slobodné rozhodnutie.

Európsky súd, okrem konštatovania porušenia článkov 3 a 8 Dohovoru, priznal sťažovateľke odškodnenie vo výške 31,000 EUR a právo na náhradu nákladov.