Dokument

ROZHODNUTIE ÚSTAVNÉHO SÚDU POTVRDZUJÚCE PRIEŤAHY V KONANÍ V PRÍPADE DISKRIMINÁCIE v prístupe k zamestnaniu

Pridané: 20. 08. 2019 13:48

Ústavný súd SR rozhodnutím zo dňa 20.03.2019 potvrdil, že došlo k porušeniu práva sťažovateľa rómskeho pôvodu na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v súdnom konaní týkajúcom sa diskriminácie v prístupe k zamestnaniu. Ústavný súd priznal poškodenému za vzniknuté prieťahy aj finančné zadosťučinenie.