Dokument

ROZHODNUTIE ÚSTAVNÉHO SÚDU POTVRDZUJÚCE PRIEŤAHY V KONANÍ V PRÍPADE VEREJNEJ ŽALOBY PODANEJ NAŠOU MVO

Pridané: 12. 12. 2019 16:57

Ústavný súd rozhodnutím z dňa 7. marca 2018 potvrdil, že došlo k porušeniu práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v prípade verejnej žaloby na ochranu pred diskrimináciou, ktorú podala naša MVO. Verejnou žalobou, ktorú sme podali v roku 2010, sa domáhame, aby súd určil, že ustanovenie § 3 ods. 4 písm.b) zákona č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí má diskriminačný dopad na ženy a zvlášť na sociálne znevýhodnené rómske ženy a ich deti.