Dokument

Rozhodnutie Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) v prípade D. S.

Pridané: 30. 11. 2016 12:49

Výbor OSN na odstránenie diskriminácie žien (CEDAW) vo svojom rozhodnutí zo 7. novembra 2016 vyhovel sťažnosti sťažovateľky D. S.

Rozhodol, že Slovensko porušilo Medzinárodný dohovor o odstránení diskriminácie žien, keď nezabránilo jej diskriminácii z dôvodu pohlavia v zamestnaní a nezabezpečilo jej účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou. V rozhodnutí konštatoval, že domáce súdy dostatočne nezohľadnili okolnosti jej prepustenia, ako bolo jeho načasovanie po rodičovskej dovolenke, znenie jej výpovede, prijatie inej osoby na jej miesto krátko po jej prepustení a ďalšie. Zároveň podľa Výboru súdy pochybili tým, že od poškodenej ženy žiadali preukazovať skutočnosti, ktoré má v antidiskriminačných súdnych konaniach preukazovať žalovaná strana.

Výbor odporučil slovenskej vláde, aby poškodenej žene nahradila ušlú mzdu, ktorá jej nezákonným prepustením zo zamestnania vznikla a zároveň ju finančne odškodnila za morálnu ujmu, ktorá jej diskrimináciou bola spôsobená. Taktiež ju vyzval, aby zabezpečila riadne uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy do budúcna.

Rozhodnutie je dostupné v slovenčine.