Dokument

Rozširujúce pripomienky Poradne a OZ Ženské kruhy k návrhu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa

Pridané: 13. 08. 2013 08:11

Zásadné pripomienky Poradne a OZ Ženské kruhy adresované poslancom a poslankyniam NR SR k návrhu zákona, ktorý podmieňuje poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa pravidelnou účasťou na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine a neopustením zdravotníckeho zariadenia po pôrode bez dieťaťa bez súhlasu ošetrujúceho lekára.

Pripomienky poukazujú na nesúlad predkladaného návrhu zákona s platnými medzinárodnými právnymi predpismi na ochranu ľudských práv.