Dokument

Rozsudok Európskeho súdu v prípade M.B. a ostatní proti Slovensku

Pridané: 02. 04. 2021 10:19

Európsky súd pre ľudské práva rozsudkom v prípade M.B. a ostatní proti Slovensku z dňa 1.4.2021 rozhodol, že Slovensko porušilo právo sťažovateľov - troch rómskych chlapcov - na účinné vyšetrenie nimi namietaného policajného násilia. Tým porušili procesnú zložku práva na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním podľa článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.