Dokument

ROZSUDOK EURÓPSKEHO SÚDU V PRÍPADE R.R. a R.D. PROTI SLOVENSKU

Pridané: 01. 09. 2020 15:53

Európsky súd pre ľudské práva rozsudkom v prípade R.R a R.D proti Slovensku z dňa 1.9.2020 rozhodol, že Slovensko porušilo práva dvoch poškodených sťažovateľov v súvislosti s policajným násilím pri policajnej razii v rómskej komunite v Moldave nad Bodvou v roku 2013. Súd konštoval porušenie ich práva na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním podľa článku 3 Dohovoru v jeho hmotnej a procedurálnej časti a tiež porušenie článku 14 Dohovoru, ktorý zakazuje diskrimináciu pri užívaní garantovaných práv a slobôd a to z dôvodu, že štátne orgány nedostatočne vyšetrili možný rasový motív samotnej prípravy policajnej razie.