Dokument

Rozsudok Krajského súdu v Košiciach v prípade diskriminácie rómskeho manželského páru v prístupe k službám

Pridané: 04. 03. 2020 15:03

Krajský súd v Košiciach na pojednávaní dňa 28.6.2016 rozhodol v prípade diskriminácie rómskych spotrebiteľov, ktorí pre svoj etnický pôvod neboli obslúžení v jednom z barov v Spišských Vlachoch. Krajský súd v Košiciach potvrdil rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves z apríla 2014 a tým potvrdil, že majiteľ baru musí každému z dvoch poškodených zaplatiť finančné odškodnenie vo výške po 300 eur a trovy konania. Rozsudok je právoplatný.