Dokument

Rozsudok Okresného súdu Prešov v prípade verejnej žaloby proti základnej škole v Šarišských Michaľanoch

Pridané: 09. 01. 2012 08:46

Okresný súd Prešov rozsudkom zo dňa 05. 12. 2011 rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch vzdelávaním rómskych detí v oddelených segregovaných triedach porušila zásadu rovného zaobchádzania a dopustila sa diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti.

Ide o prvé súdne rozhodnutie, týkajúce sa praxe segregácie rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku.

Rozhodnutie okresného súdu potvrdil rozsudkom zo dňa 30. 10. 2012 aj Krajský súd v Prešove, rozhodnutie je tak právoplatné.