Dokument

Rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves v prípade diskriminácie rómskeho manželského páru v prístupe k službám

Pridané: 05. 03. 2020 12:05

Okresný súd Spišská Nová Ves dňa 25.4.2014 rozhodol v prípade diskriminácie rómskych spotrebiteľov, ktorí pre svoj etnický pôvod neboli obslúžení v jednom z barov v Spišských Vlachoch. Sú rozhodol, že majiteľ baru musí každému z dvoch poškodených zaplatiť finančné odškodnenie vo výške po 300 eur a trovy konania. Rozsudok je právoplatný.