Dokument

Situačný testing ako nástroj preukazovania diskriminácie v oblasti poskytovania tovarov a služieb

Pridané: 29. 01. 2020 12:40

Analýza ponúka nezávislý pohľad na doterajšiu kontrolnú činnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie týkajúcu sa prípadov diskriminácie rómskej menšiny. Venujeme sa v nej rozličným aspektom preukazovania diskriminácie v prístupe k tovarom a službám s dôrazom na efektívne využívanie metódy situačného testingu v tejto oblasti a formulujeme odporúčania pre štátne inštitúcie. Súčasťou analýzy je aj rámcové zhrnutie realizovaného ľudskoprávneho monitoringu prípadov rasovej diskriminácie v prístupe k tovarom a službám.       

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Poradňa pre občianske a ľudské práva.