Dokument

Spoločné vyjadrenie zaslané Výboru ministrov Rady Európy poukazujúce na pretrvávajúce nedostatky vo vyšetrovaní rasového motívu v prípadoch policajného násilia

Pridané: 24. 11. 2020 15:57

V novembri 2020 sme spoločne s partnerskými organizáciami Európske centrum pre práva Rómov a Fórum pre ľudské práva zaslali naše spoločné vyjadrenie pre Výbor ministrov Rady Európy, v ktorom poukazujeme na nedostatočnú implementáciu rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Lakatošová a Lakatoš proti Slovenskej republike. 

Zdôrazňujeme v ňom, že slovenská vláda nedokázala odstrániť závažné pretrvávajúce nedostatky vo vyšetrovaní rasového motívu prípadov policajného násilia voči Rómom a Rómkam zo strany zodpovedných štátnych inštitúcií. Výbor ministrov žiadame o to, aby našu vládu vyzval k prijatiu potrebných opatrení.