Dokument

Správa o výsledkoch prieskumu - dopad legislatívy o príspevku pri narodení dieťaťa - august 2007

Pridané: 31. 08. 2007 08:33

Správa prináša výsledky prieskumu, zameraného na implementáciu ust. § 3 ods. 4 zákona č. 471/2005 Z. z. ktorým sa mení zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa.

Cieľom prieskumu bolo štatistickým spôsobom potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu, že spomínaná právna úprava svojim dopadom zasahuje takmer výhradne občanov/občianky rómskeho etnika.

Prieskum podnietilo prijatie špecifického ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 471/2005 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.