Dokument

Správa o výsledkoch prieskumu - dopad legislatívy o príspevku pri narodení dieťaťa - máj 2007

Pridané: 31. 05. 2007 08:15

Správa prináša výsledky prieskumu, zameraného na implementáciu ust. § 3 ods. 4 zákona č. 471/2005 Z. z. ktorým sa mení zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa.

Cieľom prieskumu bolo zistiť, koľko žiadostí o priznanie príspevku pri narodení dieťaťa jednotlivé Úrady práce sociálnych vecí a rodiny na celom území Slovenskej republiky za obdobie od 1.11.2005 do roku 2007 (až do doručenia žiadosti o podanie informácie) obdržali a v koľkých prípadoch nebol príspevok pri narodení dieťaťa úradmi priznaný z dôvodu opustenia dieťaťa matkou bez súhlasu ošetrujúceho lekára.

Prieskum podnietilo prijatie špecifického ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 471/2005 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.