Dokument

Správa o výsledkoch terénneho prieskumu - dopad legislatívy o príspevku pri narodení dieťaťa

Pridané: 20. 12. 2006 16:34

Správa prináša zistenia z terénneho prieskumu, ktorý sa realizoval v období júl až december 2006, v osídleniach obývaných príslušníkmi rómskej etnickej skupiny východného Slovenska.

Terénny prieskum podnietilo prijatie špecifického ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 471/2005 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Cieľom prieskumu bolo zmapovať dopad danej legislatívnej zmeny na život občanov rómskeho etnika, zvlášť rómskych žien, a zistiť ďalšie fakty, ktoré súvisia s  prípadmi predčasného odchodu rómskych matiek z nemocnice bez predchádzajúceho súhlasu ošetrujúceho lekára.