Dokument

Správa osobitnej spravodajkyni OSN pre násilie páchané na ženách týkajúca sa porušovania reprodukčných práv rómskych žien na Slovensku

Pridané: 17. 05. 2019 17:01

V máji 2019 sme Osobitnej spravodajkyni OSN pre násilie páchané na ženách zaslali informácie týkajúce sa porušovania reprodukčných práv práv rómskych žien na Slovensku. 

V našej správe informujeme o pretrvávajúcom zlom zaobchádzaní a násilí voči rómskym ženám v oblasti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, ako aj o vážnych prekážkach v prístupe k spravodlivosti, ktorým rómske ženy v týchto prípadoch čelia. 

Špecificky poukazujeme na situáciu nezákonne sterilizovaných rómskych žien a dávame do popredia zodpovednosť slovenskej vlády za ich odškodnenie.