Dokument

Správa pre Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie

Pridané: 02. 11. 2017 14:56

Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie sme zaslali správu, v ktorej popisujeme vybrané nedostatky v uplatňovaní Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie zo strany slovenskej vlády. V našej správe sa špecificky venujeme dodržiavaniu tohto dohovoru vo vzťahu k rómskej menšine na Slovensku.

Výbor bude v novembri 2017 na zasadnutí so slovenskou vládou v Ženeve hodnotiť, aký pokrok urobilo Slovensko v uplatňovaní tejto medzinárodnej zmluvy. Veríme, že naša správa Výboru poskytne bližšie informácie o situácii v oblasti dodržiavania ľudských práv Rómov a Rómiek na Slovensku.