Dokument

Správa pre Výbor OSN proti mučeniu

Pridané: 29. 06. 2017 12:19

Výboru OSN proti mučeniu sme zaslali správu, v ktorej poukazujeme na vybrané nedostatky v uplatňovaní Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, zo strany slovenskej vlády u nás. 

Výbor koncom tohto roka prijíme zoznam otázok, týkajúcich sa uplatňovania dohovoru zo strany Slovenska, ktorý následne adresuje slovenskej vláde. Tá by mala následne tieto otázky zohľadniť vo svojej štvrtej periodickej správe, v ktorej Výboru poskytne informácie o dodržiavaní dohovoru zo strany Slovenska a prijatých opatreniach v tomto smere.