Dokument

Tlačová správa: Európsky súd v Štrasburgu: Slovensko nedostatočne vyšetrilo policajné násilie voči trom rómskym chlapcom

Pridané: 02. 04. 2021 10:35

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol o prípade policajného násilia voči trom rómskym chlapcom, ku ktorému malo dôjsť v policajnom aute počas ich prevozu na policajnú stanicu, v roku 2009 v Košiciach. Podľa Európskeho súdu zodpovedné štátne orgány násilie voči nim nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv. Ide o incident, ktorý predchádzal policajnému násiliu, ktorému následne spoločne s ďalšími tromi Rómami čelili na policajnej stanici Košice - Juh.