Dokument

Tlačová správa: Krajský súd potvrdil, že Základná škola v Šarišských Michaľanoch segregovala rómske deti

Pridané: 31. 10. 2012 09:12

Krajský súd v Prešove právoplatne rozhodol, že Základná škola s materskou školou v Šarišských Michaľanoch (okr. Sabinov) sa vzdelávaním rómskych detí v oddelených segregovaných triedach dopustila nezákonného konania. Ide o prvé právoplatné súdne rozhodnutie týkajúce sa segregácie rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku. O rozhodnutí informovala mimovládna organizácie Poradňa pre občianske a ľudské, ktorá súdne konanie voči škole viedla od júna roku 2010.