Dokument

Vyšetrovanie prípadov násilnej trestnej činnosti príslušníkov polície a ich prevencia

Pridané: 16. 04. 2018 13:02

Analýza ponúka pohľad na ostatné reformné úsilie vlády týkajúce sa posilnenia nezávislosti vyšetrovania trestnej činnosti príslušníkov polície a celkového postavenia Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. Pozornosť v nej venujeme špecificky súvislostiam vyšetrovania policajného násilia, na ktoré sa vzťahujú požiadavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v oblasti ľudských práv.

Analýzou chceme prispieť do prebiehajúcej diskusie na úrovni vlády a jej ministerstiev a zároveň do širšej verejnej diskusie o potrebe reformných zmien v tejto oblasti, ktoré považujeme za nevyhnutné s ohľadom na medzinárodné právo a verejný záujem ako taký.