Dokument

Závery monitoringu: Ako prenikavá je diskriminácia rómskej menšiny na východnom Slovensku?

Pridané: 26. 09. 2008 09:15

Správa obsahuje zistenia z monitoringu diskriminačných praktík proti rómskej menšine na východnom Slovenskom.

Sú v nej zhrnuté zistenia jednak z terénneho monitoringu v rómskych komunitách na východnom Slovensku, z monitorigu médií a obsahuje tiež informácie o prípadoch diskriminácie, s ktorým sa na Poradňu obrátili jednotlivci, či už telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Monitoring bol realizovaný v období od 1. apríla 2007 do 30. septembra 2008, v rámci projektu „Spájajme rozdiely, ktoré nás delia“. Projekt podporil CEE Trust, Poľsko.