Kontakt

Poradňa pre občianske a ľudské práva
Krivá 23
040 01 Košice
Slovensko
Osobný kontakt
Podnikateľské centrum Krivá 23
2. poschodie, miestnosť č. 214
Telefón a fax
055 – 68 06 180
Mobil
0908 69 55 31
0949 33 83 96
E-mail
poradna@poradna-prava.sk