O nás

„Našou víziou je spoločnosť, v ktorej sa menšiny necítia byť utláčané a diskriminované, v ktorej sa rešpektujú ľudské práva všetkých bez rozdielu, v ktorej sa účinne uplatňujú právne prostriedky na ochranu ľudských práv, a v ktorej je každé porušenie ľudských práv dôsledne postihované a kompenzované.“

Sme mimovládna nezisková organizácia založená v roku 2001.

Čo robíme

Zameriavame sa na ochranu ľudských práv na Slovensku s dôrazom na práva menšín.

Čo nás charakterizuje

Presadzujeme rovnosť všetkých ľudí v dôstojnosti a právach.

Ľudia

Sme tím aktivistiek a aktivistov, ktorým záleží na dodržiavaní ľudských práv.