Ľudia

Náš tím


Denisa
Barry
predsedníčka združenia

Agáta
Duchoňová
terénna pracovníčka

Vanda
Durbáková
spolupracujúca advokátka

Štefan
Ivanco
programový koordinátor

Stanislava
Liptáková
spolupracujúca advokátka
Róbert
Pompa
externý terénny pracovník
Jerguš
Miko
externý terénny pracovník
Lenka
Tóthová
Manažment kancelárie

Správna rada

Michal Čermák
právnik
Ingrid Giňová
rómska aktivistka
Ruben Pellar
romista a prekladateľ
Ján Polák
rómsky aktivista