Projekty

Ukončené projekty

Povedzme nie diskriminácii

Projekt naštartoval aktivity Poradne zamerané na odstraňovanie diskriminácie rómskej menšiny v rôznych oblastiach každodenného života a bol súčasťou nadnárodného projektu TRAILER, ktorý bol podporený Európskou komisiou v rámci Akčného programu EÚ na boj proti diskriminácii (2001 – 2006) a Open Society Institute v Budapešti.

Projekt bol realizovaný v období od decembra 2004 do novembra 2006.