Projekty

´Digitálna priepasť´: Politiky založené na digitálnych technológiách, ktoré znevýhodňujú rómske komunity

Týmto projektom sa usilujeme upriamiť pozornosť na nerovný prístup znevýhodnených Rómov a Rómiek, ale aj niektorých iných skupín obyvateľstva k digitálnym technológiam – špecificky internetu, počítačom či smartfónom. To ich v čoraz väčšej miere znevýhodňuje v rôznych oblastiach života. Chceme prispieť k tomu, aby zodpovedné štátne inštitúcie túto diskrimináciu odstraňovali.