Projekt

Boj proti diskriminácii a zlepšovanie dodržiavania menšinových práv na Slovensku - Úsilie pokračuje

Projekt bol ukončený.

Cieľom projektu je pokračovať v našom úsilí o zlepšovanie právnej ochrany pred diskrimináciou a ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku prostredníctvom vedenia strategických súdnych sporov vo verejnom záujme. Umožňuje nám pokračovať v našich už začatých súdnych a iných právnych konaniach na ochranu pred diskrimináciou a ochranu pred policajným násilím voči voči rómskej menšine a zároveň iniciovať nové strategické konania v týchto oblastiach. Osobitný dôraz v rámci neho dávame na iniciovanie nových strategických súdnych prípadov, týkajúcich sa segregácie rómskych detí vo vzdelávaní s využitím právneho inštitútu "verejnej žaloby. Na dosiahnuté rozhodnutia súdov bude nadvazovať ďalšia advokačná práca voči zodpovedným štátnym inštitúciám tak, aby prijímali potrebné opatrenia na ochranu práv znevýhodnenej rómskej menšiny.