Projekt

Činnosť MVO v oblasti presadzovania rovného prístupu rómskych detí k vzdelávaniu - Reflexie z Maďarska a Slovenska

Projekt bol ukončený.

Projekt vytvára priestor na výmenu skúseností MVO s vedením strategickej litigácie zameranej na boj proti segregácii rómskych detí vo vzdelávaní v Maďarsku a na Slovensku a diskusiu o tom, ako pozitívne rozhodnutia súdov v tejto oblasti využiť pre širšiu zmenu v spoločnosti v oboch krajinách.

V rámci projektu zorganizujeme workshop MVO z Maďarska a Slovenska, ktoré sa venujú danej téme. Projekt zároveň umožní zabezpečiť preklad vybraných progresívnych rozhodnutí maďarského ústavného súdu, týkajúcich sa segregácie rómskych detí, z maďarského jazyka do slovenčiny a ktoré môžu byť využité ako komparatívna judikatúra v súdnych konaniach na Slovensku.

Projekt bol realizovaný v období september – november 2011 vďaka finančnej podpore Amnesty International.