Projekt

Ďalší krok k lepšej ochrane pred policajným násilím na Slovensku

Projekt bol ukončený.

Slovensko čelí neustálej kritike medzinárodných ľudskoprávnych inštitúcií kvôli zvýšenému výskytu prípadov policajného násilia a nedostatkom v ich vyšetrovaní. V ostatných rokoch sa o tomto závažnom ľudskoprávnom probléme hovorilo v našej spoločnosti intenzívnejšie, a to najmä v súvislosti s konkrétnymi prípadmi policajného násilia voči príslušníkom/-čkam rómskej menšiny, ktoré sa objavili v médiách a v ktorých naša mimovládna organizácia sprostredkovávala bezplatnú právnu pomoc. Aj keď zodpovedné štátne inštitúcie už uznali určité nedostatky v tejto oblasti - doposiaľ neprijali účinné opatrenia, ktoré by situáciu zmenili výraznejšie k lepšiemu.

Cieľom tohto projektu je predchádzať policajnému násiliu, zlepšiť proces vyšetrovania v tejto oblasti a zasadzovať sa prijímanie potrebných opatrení v tejto oblasti prostredníctvom realizácie terénneho monitoringu prípadov policajného násilia a presadzovania konkrétnych opatrení smerom k zodpovedným štátnym inštitúciám.

Projekt je realizovaný v období od 1. septembra 2017 do 30. apríla 2018 vďaka finančnej podpore veľvyslanectva USA na Slovensku.