Projekt

Ďalší úder diskriminácii

Projekt bol ukončený.

Projekt rozvíja a prehlbuje naše aktivity realizované v oblasti boja proti diskriminácii rómskej menšiny na východnom Slovensku v predošlých rokoch. V rámci neho pokračujeme v uskutočňovaní terénneho monitoringu, v aktívnom riešení prípadov diskriminácie prostredníctvom právnych prostriedkov ochrany, vo zvyšovaní povedomia o diskriminácie v rómskych komunitách či vzdelávaní pre právnické profesie. Projekt sa tiež venuje otázkam nepriamej diskriminácie a v rámci neho bude vydaná publikácia venujúca sa prejavom a dokazovaniu nepriamej diskriminácii v prostredí Slovenska. Počas trvania projektu chceme rozvinúť postupne naše aktivity i smerom k ďalším diskriminačným dôvodom (telesné postihnutie, pohlavie, vek a pod.)

Projekt bol realizovaný v období od 1. apríla 2008 do 31. decembra 2010 s finančnou podporou Open Society Institute, Budapešť.