Projekt

Ľudské práva v praxi - Škola ľudských práv pre študentov a študentky

Projekt bol ukončený.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí – vysokoškolských študentov/-tiek v oblasti ochrany ľudských práv znevýhodnených skupín obyvateľstva v našej spoločnosti a podporiť ich motiváciu aktívne sa angažovať v presadzovaní ľudských práv znevýhodnených skupín obyvateľstva.

V rámci projektu zorganizujeme niekoľkodňové vzdelávacie podujatie – školu ľudských práv.

Projekt realizujeme v spolupráci s partnerskými organizáciami Fenestra a OZ Pomocná ruka, ktoré sa venujú presadzovaniu práv rôznych znevýhodnených skupín obyvateľstva v našej spoločnosti.

Projekt bol realizovaný v období od 1. októbra 2012 do 31. marca 2013 vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA v Bratislave.