Projekt

Monitoring a prevencia zlyhaní polície voči rómskej menšine

Projekt bol ukončený.

Projekt sa venuje špecifickému problém zneužívania právomocí príslušníkov/čok polície s rasovým podtextom – voči rómskej menšine. Cieľom projektu je zdokumentovať prípady tohto nezákonného konania, ako aj prispieť k ich dôslednejšie prešetrovanie, sankcionovaniu páchateľov a poskytnutiu zadosťučinenia poškodeným. Týmto projektom chceme udržať pozornosť kompetentných inštitúcií smerom k otázke zneužívania právomocí príslušníkov/čok polície voči rómskej menšine a naznačiť im existujúci rozsah problému. V konečnom dôsledku chceme prispieť k prevencii týchto prípadov v slovenskej spoločnosti.

Projekt bol realizovaný v období od 1. septembra 2010 do 28. februára 2012 s finančnou podporou Nadácie otvorenej spoločnosti.