Projekt

Odstraňovanie diskriminácie a zlepšovanie ochrany ľudských práv menšín na Slovensku - Ďalší krok vpred

Projekt bol ukončený.

Cieľom projektu je zlepšovať úroveň právnej ochrany pred diskrimináciou a presadzovať ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostriedkov ochrany. Prostredníctvom projektu pokračujeme v strategických súdnych konaniach na ochranu pred diskrimináciou a policajným násilím, ktoré sme podali na domáce súdy a medzinárodné súdne orgány v predošlom období. Zároveň ďalej monitorujeme prípady porušovania ľudských práv rómskej menšiny v teréne, poskytujeme bezplatnú právnu pomoc a na súdy prinesieme aj nové zdokumentované prípady diskriminácie a policajného násilia.

Nové prípady diskriminácie budeme právne riešiť najmä s využitím inštitútu verejnej žaloby podľa antidiskriminačného zákona, ktorý má podľa nás veľký potenciál smerom k odstraňovaniu hlbších štrukturálnych prejavov diskriminácie, ktoré zasahujú väčšie skupiny menšinového obyvateľstva, ako je napríklad segregácia vo vzdelávaní či bývaní.

Projekt je realizovaný v období od 1. decembra 2015 do 28. februára 2018 vďaka finančnej podpore Open Society Foundations.