Projekt

ODSTRAŇOVANIE DISKRIMINÁCIE A ZLEPŠOVANIE OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV MENŠÍN NA SLOVENSKU - Úvahy a Poučenia

Projekt bol ukončený.

Cieľom projektu je ďalej zlepšovať ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku s využitím právnych prostredkov ochrany. Projekt nám umožňuje pokračovať v právnom riešení prípadov diskriminácie a policajného násilia voči Rómom a Rómkam, ktoré už prebiehajú na domácich súdoch a pred medzinárodnými inštitúciami (Európsky súd pre ľudské práva, výbory OSN).

V nadväznosti na dosiahnuté súdne rozhodnutia ďalej presadzujeme, aby si zodpovedné štátne inštitúcie uvedomovali svoju pozitívnu povinnosť predchádzať porušovaniu ľudských práv rómskej menšiny a prijímali v tomto smere potrebné opatrenia. Poukazujeme na problémy diskriminácie v prístupe k zamestnaniu, službám a zdravotnej starostlivosti, diskrimináciu rómskych detí vo vzdelávaní aj pretrvávajúcu policajnú brutalitu.

V rámci projektu tiež špecificky spolupracujeme so skupinou rómskych aktivistiek a podporujeme ich vlastné iniciatívy na ochranu ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku.

Projekt je realizovaný v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019 vďaka finančnej podpore nadácie Open Society Foundations.