Projekt

Odstraňovanie hlboko zakorenenej diskriminácie rómskych detí v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku

Projekt bol ukončený.

Tisíce rómskych detí na Slovensku stále čelia diskriminácii v prístupe k vzdelaniu. Projektom sa usilujeme zamedziť diskriminácii rómskych detí na vybranej základnej škole v jednej z obcí na východnom Slovenskom prostredníctvom podpory rómskych rodičov, stretegického vedenia súdnych sporov a advokačného úslia smerom k samospráve a zodpovedným štátnym inštitúciám.Takmer 90% všetkých rómskych detí, ktoré navštevujú vybranú základnú školu, je vzdelávaných v špeciálnych triedach podľa vzdelávacieho programu pre žiakov/-čky s mentálnym postihnutím, ktoré sú umiestnené v samostatnej budove v blízkosti rómskej osady. Projekt má za cieľ  zvrátiť existujúci diskriminačný stav prostredníctvom podpory a zaangažovania miestnych rómskych rodičov, vedenia súdnych sporov a presadzovania potrebných zmien v komunikácii so samosprávou a zodpovednými štatnymi inštitúciami. Daná lokalita bola strategicky zvolená s cieľom ďalej podnietiť verejnú diskusiu o potrebe dôrazného odstraňovania diskriminácie rómskych detí v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku. 

Projekt je realizovaný v období od 1. októbra 2016 do 31. augusta 2017 vďaka finančnej podpore veľvyslanectva USA na Slovensku.