Projekt

Posilnenie občianskej participácie rómskych žien na miestnej úrovni

Projekt bol ukončený.

Cieľom projektu je podnietiť občiansky aktivizmus rómskych žien v oblasti porušovania ich základných ľudských práv a slobôd a práv ich detí na miestnej úrovni. Chceme ním vytvoriť priestor na šírenie informácií o možnostiach riešenia prípadov porušovania  ľudských práv žien a detí a riešenia iných problémov, ktoré ony samy považujú sa dôležité v rámci ich vlastných komunít. V rámci projektu spolupracujeme s rómskymi ženami a poskytujeme im odbornú aj ľudskú podporu pri realizácii ich zámerov na miestnej úrovni.

Projekt bol realizovaný v období od 1. marca do 31. decembra 2012 vďaka podpore Slovensko-českého ženského fondu.