Projekt

Povedzme nie diskriminácii

Projekt bol ukončený.

Projekt naštartoval aktivity Poradne zamerané na odstraňovanie diskriminácie rómskej menšiny v rôznych oblastiach každodenného života a bol súčasťou nadnárodného projektu TRAILER, ktorý bol podporený Európskou komisiou v rámci Akčného programu EÚ na boj proti diskriminácii (2001 – 2006) a Open Society Institute v Budapešti.

Projekt bol realizovaný v období od decembra 2004 do novembra 2006.

V rámci uvedeného projektu Poradňa:

  • iniciovala jedny z historicky prvých súdnych sporov týkajúcich sa rasovej diskriminácie podľa antidiskriminačného zákona;
  • dosiahla prvé známe rozhodnutia súdov v prípadoch rasovej diskriminácie na Slovensku, kedy súdy po prvýkrát aplikovali ustanovenia antidiskriminačného zákona;
  • poskytla právne poradenstvo 74 klientom a klientkám v prípadoch rasovej diskriminácie;
  • poskytla právne zastúpenie 15 klientom a klientkám v súdnych konaniach na ochranu pred rasovou diskrimináciou.

Viac informácií o realizovanom projekte, aktivitách Poradne a jej partnerských organizácii, nájdete v Záverečnej správe, ktorá je k dispozícii v prílohe (správa je vypracovaná len v anglickom jazyku).