Projekt

Presadzovanie práv rómskych žien prostredníctvom súdov

Projekt bol ukončený.

Projektom sa usilujeme presadzovať dodržiavanie ľudských práv rómskych žien, ktoré u nás čelia viacnásobnej diskriminácii z dôvodu svojej etnickej príslušnosti a pohlavia vo viacerých oblastiach života. Projekt nám umožňuje pokračovať v našej predošlej práci v oblasti ochrany ľudských práv rómskych žien a poskytovať im bezplatnú právnu pomoc vrátane právneho zastupovania na domácich súdoch a Európskom súde pre ľudské práva vo vybraných prípadoch diskriminácie v prístupe k zdravotnej starostlivosti, zamestnaniu a vzdelaniu. Projektom chceme tiež prispieť  k zvyšovaniu povedomia o ľudských právach medzi rómskymi ženami a povzbudiť ich k tomu, aby sa nebáli postaviť za svoje práva  a bojovať proti diskriminácii.

Projekt bol realizovaný v období od 1. augusta 2012 do 30. novembra 2013 vďaka finančnej podpore Nadácie žien Filia, Hamburg.