Projekt

Presadzovanie reprodukčných práv rómskych žien na Slovensku

Projekt bol ukončený.

Rómske ženy na Slovensku dlhodobo čelia porušovaniu ľudských práv a viacnásobnej diskriminácii v rôznych oblastiach života. Jednou z oblastí je aj reprodukčná zdravotná starostlivosť. Rómske ženy sa na Slovensku stretávajú so segregačnými praktikami na pôrodníckych oddeleniach, rasovo motivovaným obťažovaním a ponižovaním, zanedbaním starostlivosti, fyzickým obmedzovaním a hrubým zaobchádzaním počas pôrodu či nedostatkami súvisiacimi s poskytovaním informovaného súhlasu zo strany zdravotníckeho personálu. V minulosti čelili praxi nezákonných sterilizácií, ktorá doposiaľ nebola dôkladne vyšetrená a poškodené ženy neboli primerane odškodnené.

Spolu so skupinou rómskych žien, s ktorou dlhodobo spolupracujeme, chceme týmto projektom pokračovať v našom advokačnom úsilí smerom  k zodpovedným štátnym inštitúciám a ďalej presadzovať prijímanie potrebných opatrení na ochranu reprodukčných práv rómskych žien, ako aj opatrení, ktoré povedú k vyrovnaniu sa s praxou nezákonných sterilizácií v súlade s medzinárodným právom.

V rámci projektu zorganizujeme jedno stretnutie rómskych žien, na ktorom naplánujeme jednu advokačnú aktivitu smerom k štátnym inštitúciám a ktorú následne uskutočníme.

Projekt je realizovaný v období od 1. septembra do 30. novembra 2018 vďaka finančnej podpore Slovensko-českého ženského fondu.