Projekt

Projekt právneho zastupovania obetí násilných a vynútených sterilizácií

Projekt bol ukončený.

Centrum pre reprodukčné práva prostredníctvom dvoch grantov podporuje právne zastupovanie rómskych žien – obetí praxe násilných sterilizácií. Z prostriedkov projektu budú hradené náklady na zastupovanie v občiansko-právnych sporoch a garančný fond v prípade neúspechu na vnútroštátnych súdoch.

Projekt je realizovaný v období od 1. apríla 2005 do úspešného skončenia prípadov. Bol podporený a implementovaný v spolupráci s Centrom pre reprodukčné práva.