Projekt

Sieťovanie rómskych aktivistiek z východného Slovenska a zástupkýň ženských mimovládnych organizácií

Projekt bol ukončený.

Tento projekt nadväzuje na spoluprácu medzi nami a Centrom pre reprodukčné práva v rokoch 2016 - 2017 v rámci ktorej sme okrem iného vydali spoločnú  správu Vakeras Zorales - Hovoríme nahlas: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku, dokumentujúcu porušovanie ľudských práv rómskych žien v reprodukčnej a materskej starostlivosti.

Projekt tiež nadväzuje na našu dlhodobú spoluprácu so skupinou rómskych aktivistiek žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách na východe Slovenska, ktoré sa aktívne zapájajú do aktivít na ochranu reprodukčných práv rómskych žien.

V rámci projektu budeme organizovať jednodňové sieťovacie a strategické stretnutie pre zástupkyne ženských ľudskoprávnych  organizácií a ľudskoprávne aktivistky na Slovensku s cieľom posilniť partnerstvo medzi Poradňou, rómskymi aktivistkami a inými domácimi mimovládnymi  organizáciami , ako aj prediskutovať možné spoločné kroky s cieľom dosiahnuť posun v obhajobe reprodukčných práv rómskych žien.

Projekt “Sieťovanie rómskych aktivistiek z východného Slovenska a zástupkýň ženských mimovládnych organizácií” sa realizuje od 1. februára 2019 do 16. augusta 2019 vďaka podpore Centra pre reprodukčné práva.