Čo je diskriminácia

Diskriminácia podľa antidiskriminačného zákona je menej priaznivé zaobchádzanie v porovnaní s inou osobou, ktoré sa deje z dôvodu jej pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery, náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Zákaz diskriminácie platí pre každého - jednotlivcov, organizácie, samosprávne orgány a štátne inštitúcie.

Diskriminácia vo verejnom živote je zakázaná v týchto oblastiach:

  • prístup k tovarom, službám a bývaniu;
  • vzdelanie;
  • zamestnanie;
  • zdravotná starostlivosť;
  • sociálne zabezpečenie.

Viac o diskriminácii sa dozviete aj v našom manuáli Povedzme nie diskriminácii.